Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetində oktyabr ayında bir sıra qərarlar qəbul edilmişdir

ÇapE-poçt

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetində bir sıra qərarlar qəbul edilmişdir


Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetində oktyabr ayında bir sıra qərarlar qəbul edilmişdir. Belə ki, 2019-cu il 3 oktyabr tarixli qərarları ilə “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yeni alınan, lizinqə verilən və lizinq yolu ilə satılan texnikaya güzəştlərin tətbiq edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 2 sentyabr tarixli 77 nömrəli Qərarında və “Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəllimlərin dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbulu, bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin   2019-cu il 8 may tarixli 60 nömrəli Qərarında da bir sıra dəyişikliklər edilmişdir.

Bundan başqa, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 16 oktyabr tarixli qərarı ilə “Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində “Sahil Parkı” İdarəsinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkil olunması haqqında”  qərar təsdiq olunmuşdur. Bundan başqa, həmin tarixdə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Bu qaydalara əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasında vergi ödəyicisindən və ya sığortaedəndən düzgün tutulmamış və ya onun tərəfindən artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, hesablanmış faizlərin, habelə vergi və məcburi dövlət sosial sığorta qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin qaytarılması müəyyən edilir.

Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 23 oktyabr tarixli 153 nömrəli qərarı ilə ”Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 15 aprel tarixli 79 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə Muxtar Respublika Komissiyası üzvlərinin Siyahısı”nda və “Əllə toxunmuş xalçaların reyestr sistemi”nə daxil edilməsi nəzərdə tutulan xalçalara dair məlumatlar haqqında”  Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 2 may tarixli 57 nömrəli Qərarında da dəyişikliklər edilmişdir. Həmçinin, həmin tarixdə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəllimlərin dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə işə qəbulu, bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 14 aprel tarixli 61 nömrəli Qərarında dəyişikliklər olunmuşdur.

 

 

 

Joomla 1.5