Əsas səhifə NORMATİV HÜQUQİ AKTLAR QƏRARLAR QƏRARLAR - 2009 Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 05 iyul tarixli 57 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Toxumçuluq və tinglik təsərrüfatlarından satılan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxumlara və tinglərə görə dövlət büdcəsindən ...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 05 iyul tarixli 57 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Toxumçuluq və tinglik təsərrüfatlarından satılan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxumlara və tinglərə görə dövlət büdcəsindən ...

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASI NAZIRLƏR KABINETININ
Q Ə R A R I

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2007-ci il 05 iyul tarixli 57 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Toxumçuluq və tinglik təsərrüfatlarından satılan
1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxumlara və tinglərə görə
dövlət büdcəsindən təsərrüfatlara subsidiyanın
ödənilməsi Qaydası»nda dəyişiklik edilməsi haqqında

«Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 iyun tarixli 103 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Toxumçuluq və tinglik təsərrüfatlarından satılan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxumlara və tinglərə görə dövlət büdcəsindən təsərrüfatlara subsidiyanın ödənilməsi Qaydası»nda dəyişiklik edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 30 oktyabr tarixli 171 nömrəli qərarından irəli gələn vəzifələrin təmin edilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:  
1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 05 iyul tarixli 57 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Toxumçuluq və tinglik təsərrüfatlarından satılan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxumlara və tinglərə görə dövlət büdcəsindən təsərrüfatlara subsidiyanın ödənilməsi Qaydası»nın 2.6-cı bəndinin ikinci abzasında «oktyabrın – 10-dək» sözləri «noyabrın – 20-dək» sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Bu qərar 2009-cu il noyabrın 1-dən qüvvəyə minir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Baş naziri:         Ə.Baxşıyev


02 dekabr 2009-cu il
№ 85

Joomla 1.5