Əsas səhifə NORMATİV HÜQUQİ AKTLAR QƏRARLAR QƏRARLAR - 2010
Qərarlar - 2010
Göstər 
11 Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində «Əmək miqrasiyası kvotasının müəyyən edilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
12 «Əcnəbinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirməsi üçün fərdi icazənin verilməsi Qaydaları»nın və həmin fərdi icazənin nümunəsinin təsdiq edilməsi haqqında
13 Əcnəbilərin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmələri üçün fərdi icazələrin alınmasına və onların müddətinin uzadılmasına görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında
14 Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 07 mart tarixli 28 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzinin Əsasnaməsi»nə əlavə edilməsi haqqında
15 Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verən icra hakimiyyəti orqanlarının siyahısının təsdiq edilməsi haqqında
16 «Mərzçəkmə qaydaları və mərz nişanlarının formalarının nümunələri»nin təsdiq edilməsi haqqında
17 Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 13 oktyabr tarixli 74 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları»na əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə
18 «Təhsil müəssisəsində iaşə və tibb xidmətinin təşkili Qaydası və Normaları»nın təsdiq edilməsi haqqında
19 Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 07 oktyabr tarixli 89 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi haqqında

Səhifə 2 > 2-dən

Joomla 1.5