Əsas səhifə NORMATİV HÜQUQİ AKTLAR QƏRARLAR QƏRARLAR - 2010 «Naxçıvan Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2010-cu ildə yerinə yetirəcəyi aqrotexniki xidmətlərin qiymətlərinin təsdiq edilməsi haqqında

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASI NAZIRLƏR KABINETININ
Q Ə R A R I

«Naxçıvan Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
2010-cu ildə yerinə yetirəcəyi aqrotexniki xidmətlərin qiymətlərinin təsdiq edilməsi haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. «Naxçıvan Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2010-cu il 23 iyul tarixli 136 nömrəli məktubu nəzərə alınsın.
2. «Naxçıvan Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2010-cu ildə yerinə yetirəcəyi aqrotexniki xidmətlərin qiymətləri təsdiq edilsin (əlavə olunur).
3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və «Naxçıvan Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bu qərardan irəli gələn məsələləri həll etsinlər.


Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Baş naziri:         Ə.Baxşıyev


28 iyul 2010-ju il
№ 74

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 28
iyul tarixli 74 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

«Naxçıvan Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
2010-cu ildə yerinə yetirəcəyi aqrotexniki xidmətlərin qiymətləri

Iş və xidmətin adı

Ölçü vahidi

Iş və xidmətin qiyməti

(manatla)

1

Şum

ha

35

2

Tapan (malalama) 1 üz

ha

13

3

Mora açmaq

ha

9

4

Taxıl səpini

ha

15

5

Ot, yonca biçini

ha

23

6

Taxıl biçini

ha

33

7

Ot və küləşin preslənməsi

1000 ədəd

210

8

Məhsulun daşınması

10 km məsafəyə

11

9

Məhsulun daşınması

10 km-dən 15 km-dək

20

10

Gübrə səpini

ha

13

11

Kimyəvi mübarizə tədbirləri

ha

13

12

Dımrıq

ha

14

13

Çizel

ha

16

14

Samanın doğranması

1 ton

17

15

Kartof əkini

ha

45

16

Kartofun dib doldurması

ha

45

17

Kartofun çıxarılması

ha

45

Joomla 1.5