"Təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası və təhsil infrastrukturu normativləri"nin təsdiq edilməsi haqqında

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN

Q Ə R A R I

"Təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası və təhsil infrastrukturu normativləri"nin təsdiq edilməsi haqqında

 

"Təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası və təhsil infrastrukturu normativləri"nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 23 aprel tarixli 87 nömrəli qərarından irəli gələn vəzifələrin icrası məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

"Təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası və təhsil infrastrukturu normativləri" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Baş naziri: Ə.Baxşıyev

 

«25» aprel 2012-ci il

№ 38

Joomla 1.5