Aztəminatlı ailələrə məxsus yaşayış evlərinin və mənzillərin icbari sığortası üzrə sığorta haqlarının dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına ödənilməsi QAYDASI

ÇapE-poçt

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il «05» mart tarixli 27 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Ünvanlı dövlət sosial yardımı almaq hüququna malik olan aztəminatlı ailələrə məxsus yaşayış evlərinin və mənzillərin icbari sığortası üzrə sığorta haqlarının dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına ödənilməsi

Q A Y D A S I

1. Ümumi müddəa

1.1. Bu Qayda “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 40.3-cü maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və ünvanlı dövlət sosial yardımı almaq hüququna malik olan aztəminatlı ailələrə (bundan sonra - aztəminatlı ailələr) məxsus yaşayış evlərinin və mənzillərin icbari sığortası üzrə sığorta haqlarının (bundan sonra - sığorta haqları) dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına ödənilməsi ilə bağlı məsələləri tənzimləyir.

2. Sığorta haqlarının dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına ödənilməsinə maliyyə yardımının ayrılması

2.1. Sığorta haqlarının dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına ödənilməsinə maliyyə yardımı Naxçıvan Muxtar Respublikasının hər il üçün dövlət büdcəsi haqqında Qanununda nəzərdə tutulmuş maliyyə yardımları həddində ayrılır və Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin (bundan sonra - Nazirlik) xüsusi hesabında saxlanılır.

3. Sığorta haqlarının ödənilməsi

3.1. Aztəminatlı ailələrə məxsus yaşayış evlərinin və mənzillərin sığortalanması üzrə müvafiq icbari sığorta müqavilələri bağlamış sığortaçı həmin müqavilələrdə nəzərdə tutulan sığorta haqlarını dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına almaq üçün aşağıdakı sənədləri əlavə etməklə, tərtib olunan rüblük hesabatı Nazirliyə təqdim edir:

3.1.1. aztəminatlı ailəyə məxsus yaşayış evinin və ya mənzilin icbari sığortalanması faktını təsdiq edən sığorta şəhadətnaməsinin surətini;

3.1.2. sığortalanmış yaşayış evinin və ya mənzilin aztəminatlı ailəyə məxsus olmasını təsdiq edən sənədin surətini.

3.2. Nazirlik bu Qaydanın 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hesabata və sənədlərə onların Nazirliyə daxil olduğu tarixdən 25 iş günü müddətində baxır və bu Qaydanın 3.6-cı bəndində nəzərdə tutulmuş sığorta haqlarının ödənilməsindən imtina halları aşkar edilmədikdə, həmin müddətdə müvafiq sığorta haqlarını sığortaçıya məxsus bank hesabına köçürmə yolu ilə ödəyir.

3.3. Təqdim olunmuş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə ərizəçiyə 5 iş günü müddətində yazılı bildiriş göndərilir. Çatışmazlıqlar sığortaçı tərəfindən 5 iş günü müddətində aradan qaldırılmalıdır. Hesabata bu Qaydanın 3.2-ci bəndində müəyyən edilmiş qaydada baxılaraq, sığorta haqları sığortaçıya məxsus bank hesabına köçürülür.

3.4. Bu Qaydanın 3.1-ci bəndində göstərilən hesabat sığortaçı tərəfindən hər rübdən sonrakı ayın 1-də Nazirliyə təqdim edilir.

3.5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi inzibati ərazi vahidləri üzrə aztəminatlı ailələrin (yalnız onlara məxsus yaşayış evləri və mənzillər olduqda) siyahısını cari ilin I rübünün sonuncu ayının 30-dək, həmin siyahıda edilmiş dəyişikliklər barədə məlumatı isə həmin ilin digər rüblərinin sonuncu aylarının 30-dək Nazirliyə təqdim etməlidir.

3.6. Nazirlik tərəfindən sığorta haqlarının ödənilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilir və bu barədə sığortaçıya imtinanın səbəbləri göstərilməklə, 5 iş günü müddətində yazılı məlumat verilir:

3.6.1. təqdim olunmuş hesabata əlavə edilməli olan sənədlər tam təqdim edilmədikdə;

3.6.2. təqdim edilmiş sənədlərdə təhrif olunmuş məlumatlar olduqda.

4. Sığorta haqlarının ödənilməsinə ayrılan maliyyə yardımının istifadəsinə dair tələblər

4.1. Sığorta haqlarının ödənilməsinə ayrılan və Nazirliyin xüsusi hesabında saxlanılan vəsait bu Qaydada nəzərdə tutulmamış digər məqsədlər üçün istifadə edilə bilməz.

4.2. Sığorta haqlarının ödənilməsinə ayrılan maliyyə yardımının il ərzində istifadə edilməyən hissəsi ilin sonunda dövlət büdcəsinə qaytarılır.

 

Joomla 1.5