“Malların son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qayadaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN

 

Q Ə R A R I

 

Malların son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında

yerləşdirilməsi Qayadaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

“Malların son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il  27 avqust tarixli 233 nömrəli qərarından irəli gələn vəzifələri təmin etmək məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Malların son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Baş naziri: Ə.Baxşıyev

«17» sentyabr 2013-cü il

 

№ 96

Joomla 1.5