"Tikinti obyektinin istismarına icazənin vahid forması"nın təsdiq edilməsi haqqında

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN

 

Q Ə R A R I

 

 

 

"Tikinti obyektinin istismarına icazənin vahid forması"nın təsdiq edilməsi haqqında

 

"Tikinti obyektinin istismarına icazənin vahid forması"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 302 nömrəli qərarına uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

"Tikinti obyektinin istismarına icazənin vahid forması" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Baş naziri:                                                            Ə.Baxşıyev

 

«16» oktyabr 2014-cü il

 

№ 95

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il “16” oktyabr     tarixli 95 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

 

 

Tikinti obyektinin istismarına

İCAZƏ № ____

 

Rayon, şəhər, şəhər rayonu, qəsəbə, kənd

 

Tarix

 

Tikinti obyektinin istismarına

icazə verən orqanın adı və ünvanı                            _____________________

Tikinti obyektinin ünvanı, döngə

nöqtələrinin koordinatları, adı (adı olduqda)                  _____________________

Tikinti obyektinin istismar təyinatı                          _____________________

Tikinti obyektinin əsas texniki göstəriciləri

 

 

Göstəricilərin adı

Ölçü vahidi

Layihə üzrə

Faktiki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikintiyə dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan tərəfindən verilən tikintinin istismara hazırlığını təsdiq edən istismara hazırlıq aktının verilmə tarixi və qeydiyyat nömrəsi ______________________________________________

Tikintilərin dövlət reyestri tərəfindən tikinti obyektinə verilmiş kodun nömrəsi_______________________________________________________

Tikinti obyektinin sifarişçisi_______________________________________

Tikinti obyektinin layihəçisi_______________________________________

Tikinti obyektinin podratçısı_______________________________________

Tikinti obyektinin dəyəri (dövlət vəsaiti hesabına tikildikdə) _____________

Tikinti obyektinin keyfiyyət zəmanəti müddəti________________________

 

Təqdim olunmuş sənədlərə əsasən tikintisi başa çatmış obyektin və ya onun bir hissəsinin şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin tələblərinə və tikinti layihəsinə uyğun inşa edildiyini və ondan təyinatı üzrə istifadənin mümkünlüyünü nəzərə alaraq, ___________ tarixindən __________________ tikinti obyektinin istismarına icazə verilsin.

(istismarçının adı)

 

 

 

___________________ İcra Hakimiyyətinin başçısı

 

______________________                              ________________________

(imza)                                                             (adı, soyadı)

 

M.Y.

 

 

_______________

Joomla 1.5