Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 16 oktyabr tarixli 96 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Texniki nəzarətin həyata keçirilməsinin tələb olunmadığı tikinti obyektlərinin Siyahısı"nda dəyişiklik edilməsi barədə

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN

Q Ə R A R I

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il

16 oktyabr tarixli 96 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Texniki

nəzarətin həyata keçirilməsinin tələb olunmadığı tikinti

obyektlərinin Siyahısı"nda dəyişiklik edilməsi barədə

 

"Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 303 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Texniki nəzarətin həyata keçirilməsinin tələb olunmadığı tikinti obyektlərinin Siyahısı"nda dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 28 yanvar tarixli 20 nömrəli qərarına uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il           16 oktyabr tarixli 96 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Texniki nəzarətin həyata keçirilməsinin tələb olunmadığı tikinti obyektlərinin Siyahısı"nın 6-cı hissəsində "yaşayış evləri" sözləri "tikinti obyektləri" sözləri ilə əvəz edilsin.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Baş naziri:                                                  Ə.Baxşıyev

 

«11» fevral 2016-cı il

№ 20

 

 

Joomla 1.5