"Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları"nın və "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında"

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN

Q Ə R A R I

"Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları"nın və "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr tarixli

103 nömrəli qərarında  dəyişikliklər edilməsi barədə

 

"Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları"nın və "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 29 aprel tarixli 176 nömrəli qərarına uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il             8 dekabr tarixli 103 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Aşağıdakı məzmunda 6.8-ci və 6.9-cu bəndlər əlavə edilsin:

6.8.

Keçirilməsi nəzərdə tutulan dövlət satınalmalarına dair məlumatların verilməsi

6.9.

Keçirilmiş müsabiqələr və qalib malgöndərən (podratçı)  haqqında məlumatların verilməsi

2. 30-cu hissə ləğv edilsin.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Baş naziri:                                                  Ə.Baxşıyev

«2» iyun 2016-cı il

№ 57

6.8.

Keçirilməsi nəzərdə tutulan dövlət satınalmalarına dair məlumatların verilməsi

6.9.

Keçirilmiş müsabiqələr və qalib malgöndərən (podratçı)  haqqında məlumatların verilməsi

Joomla 1.5