“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında”

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN

Q Ə R A R I

“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr tarixli

103 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 20 sentyabr tarixli 351 nömrəli qərarına uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr tarixli 103 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 7.1.1-ci yarımbənddə “elektron xidmət bölməsində” sözləri “dövlət xidmətləri bölməsində” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. 7.1.5-ci yarımbənddə “elektron xidmət bölməsi” sözləri “dövlət xidmətləri bölməsi” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. 11.2-ci bənddə “elektron xidmətləri bölməsində” sözləri “dövlət xidmətləri bölməsində” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Həmin Qaydaların 1 nömrəli əlavəsinin 2.6-cı bəndinin “Qeydlər”ində “Elektron xidmət bölməsinə” sözləri “Dövlət xidmətləri bölməsinə” sözləri ilə əvəz edilsin.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Baş naziri:                                                  Ə.Baxşıyev

 

«20» oktyabr 2016-cı il

№ 99

Joomla 1.5