Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı 26.02.2013

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN

SƏRƏNCAMI

1. Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 2013-cü il 18 fevral tarixli 01/141 nömrəli məktubu nəzərə alınsın.

2. Naxçıvan “Evtikmə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ləğv edilsin və balansındakı 630 kv-lıq (balans dəyəri 644,80 manat) transformator, tüstü borusu (balans dəyəri 13938,20 manat), transformator binası (balans dəyəri 360,0 manat), yeraltı su anbarı (balans dəyəri 3411,20 manat) və gözətçi damı (balans dəyəri 1872,0 manat) Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sərəncamına götürülsün.Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Baş naziri: Ə.Baxşıyev


«26» fevral 2013-cü il

№ 13s

Joomla 1.5